Aktualności

Przypominamy - Internetowe Konto Pacjenta

17.02.2020 r.

MAMMOGRAFIA - BEZPŁATNA !!!

17.02.2020 r

 

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA w technologii cyfrowej, na terenie parkingu SP ZOZ

 

  Termin najbliższego  badania: 18 marca 2020 r. ; 

  Kolejny termin : 15 maja 2020 r. 

 

Zapraszamy kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały bezpłatnego badania.

 

Zapisy: osobiście w rejestracji SP ZOZ przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

lub

telefonicznie: (42) 712-12-82 ; (42) 712-13-54

lub

infolinia i zapisy: 42-254-64-10 ; 517-54-40-04

Do rejestracji telefonicznej należy przygotować nr PESEL i nr telefonu.

 

 

HONOROWE ODDAWANIE KRWI

07.01.2020

Informujemy o akcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi honorowego oddawania krwi.

Akcja odbędzie się dnia 10.01.2020 r. na terenie Filii Przychodni SP ZOZ przy ul. Pabianickiej 48

w godzinach 08:00 - 10:00

 

 

 

 

serdecznie zapraszamy

24 grudnia - zamknięte Filie SP ZOZ

10.12.2019

 

   W dniu 24 grudnia 2019  r. filie SP ZOZ: 

- Bełdów 43 A 

- Pabianicka 48

ZAMKNIĘTE

 

W celu zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych  przychodnia przy ul.  ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

 będzie czynna w godz. 8:00-18:00 

 

Zdrowych, Spokojnych Pełnych radości Świąt życzy Dyrektor SP ZOZ

05.12.2020

AWARIA SIECI TELEFONICZNEJ W BEŁDOWIE !!!

12.11.2019

Informujemy Państwa o awarii telefonów w Bełdowie.

Na czas awarii połączenia telefoniczne z rejestracją w Bełdowie będą możliwe wybierając nr. 42-712-77-09 wewnętrzny 610 ; stomatologia 42-712-77-09 wewnętrzny 615. 

Przepraszamy za utrudnienia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem monitoringu wizyjnego.

01.06.2018

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

W SP ZOZ ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim mając świadomość, że wszystkie działania mogące wpływać na prawo do prywatności w życiu osobistym powinny być prowadzone z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, wprowadza ze względu na szeroko rozumiane bezpieczeństwo monitoring wizyjny zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z art. 47 Konstytucji RP z dnia 02 kwietnia 1997r. „każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci                       i dobrego imienia (…)”, dlatego też obowiązkiem Statutowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim jest realizowanie konstytucyjnego oraz ustawowego prawa do ochrony prywatności, ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji w działalności placówki. Poczucie podmiotowości i godności Pacjentów jest dla osób zarządzających podmiotem leczniczym niebywale istotne, dlatego dbają, aby czuli się oni komfortowo.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim wdrażając system monitoringu wizyjnego starał się zachować równowagę dotyczącą proporcji między prawem do prywatności człowieka, a ogólnym interesem podmiotu leczniczego. Ta zasada stała się podstawą do opracowania                            i wprowadzenia „Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim” w ramach którego m.in.:

Określono zasady, cel i zakres w jakich monitoring jest stosowany. Wskazano miejsca i sposoby ich oznaczenia, w odniesieniu do których monitoring jest stosowany, oraz przestrzeni lub jej fragmentów, wobec których monitoringu nie stosuje się.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim informuje osoby, które potencjalnie mogą znaleźć się w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym, że wejście w wyraźnie oznaczoną strefę objętą  systemem monitoringu równoznaczne jest  z wyrażeniem przez tą osobę zgody na przetwarzanie jej danych  w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery monitoringu w SP ZOZ Aleksandrów Łódzki.

 

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego ma prawo do uzyskania informacji w zakresie dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących, jak również przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim jest Dyrektor SP ZOZ Aleksandrów Łódzki z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1.

ZDROWYCH, SPOKOJNYCH ....

18.04.2019 r

Życzenia Zdrowych, Spokojnych,

Pełnych Rodzinnego Ciepła i Radości

Świąt Wielkanocnych

składa

Małgorzata Wieczorek Dyrektor SP ZOZ wraz z pracownikami.

POBIERANIE KRWI W BEŁDOWIE - ZMIANA

21.02.2019

UWAGA!!!

Od dnia 1 marca 2019 r. materiał do badań laboratoryjnych w Bełdowie pobierany będzie w pierwszy i trzeci piątek miesiąca. 

NOWO OTWARTA PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

22.01.2019 r.

Informujemy że z dniem 01.07.2018 r. została otwarta poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, która działa

w ramach kontraktu z NFZ, przy ul. Pabianickiej 48 w Aleksandrowie Łódzkim.

telefon: 42-276-19-70

Bezpłatnie mogą z niej skorzystać dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi:

-lękowymi

-depresyjnymi

-psychotycznymi

-z zaburzeniami po urazach psychicznych

-z zaburzeniami snu

-z zaburzeniami odżywiania

-z problemami z zachowaniem

-z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi

 

Ponadto przypominamy Państwu o możliwości bezpłatnego skorzystania z poradni:

zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - Aleksandrów Łódzki ul. Pabianicka 48 - tel 42-276-19-70

- zdrowia psychicznego dla dorosłych -  Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 - tel: 42-712-77-10

- leczenia uzależnień od alkoholu i współuzależnienia - Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 - tel: 42-712-77-10

Szczegółowe informacje  w zakładce poradnie (wybierając odpowiednią poradnie) lub pod nr telefonu w zależności od poradni. 

CZYNNE W DNIU 12.11.2018 r.

09.11.2018 r

Informujemy że w dniu 12.11.2018 r. SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie ; Filia SP ZOZ w Bełdowie 43 A; Filia SP ZOZ przy ul. Pabianickiej 48 oraz Poradnia rehabilitacji przy ul. Piotrkowskiej, są czynne.

WNIOSEK O POWTÓRZENIE LEKÓW

24.10.2018

Przypominamy o możliwości złożenia wniosku o powtórzenie leków.

Należy wypełnić druk zwracając szczególna uwagę na dział - " ważne informacje" gdzie dokładnie opisano zasady złożenia wniosku i odbioru recepty.

Dokument do pobrania dostępny jest na stronie internetowej w zakładce -Poradnia POZ -  Lekarz POZ - Pliki do pobrania.

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PACJENTÓW SP ZOZ

25.06.2018

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  PACJENTÓW

W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM  ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ALEKSANDROWIE  ŁÓDZKIM

 

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1 przekazuje Państwu treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1,               95-070 Aleksandrów Łódzki; adres e-mail: dyrektor@spzoz.aleksandrow-lodzki.pl; tel.: (42) 712-00-26; fax.: (42) 712-77-11

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim jest p. Katarzyna Gortat, z którą może się Pani/Pan kontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: e-mail: iodo@spzoz.aleksandrow-lodzki.pl ; tel.: 515 – 735 – 357

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1)       w celach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:

ü  ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych – w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w gabinecie lekarskim,

ü  diagnozy medycznej i leczenia, w tym profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, a co za tym idzie  prowadzenia dokumentacji medycznej,

ü  zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,

ü  podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania za świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania,

ü  zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich i zwolnień, na podstawie art.6 ust.1 lit.c) oraz art.9 ust.2 lit. h) RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.                                    o działalności leczniczej; ustawą z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego,

2)       w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych – na podstawie art.9 ust.2 lit. J)

3)       w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. F) RODO

4)       w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f) RODO

Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe dla Administratora w związku z zawartymi umowami, podmioty uprawnione przepisami prawa, podmioty upoważnione przez Panią/Pana – na podstawie art.26 ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Okres, przez który  dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający czasowi przechowywania dokumentacji medycznej, który wskazuje art.29 ustawy z dnia  06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009r., Nr 52, poz. 417 akt posiada tekst jednolity)

Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą ma :

1)       Prawo dostępu – każda osoba może żądać od Administratora Danych informacji             o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz następujących informacji o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (art.15 RODO).

Prawo dostępu do danych, o którym mowa w art. 15 RODO, jest prawem odrębnym od prawa pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, o którym mowa w art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz od prawa dostępu do dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 23 ust.1 w/w ustawy.

2)       Prawo do sprostowania – podmiot danych może żądać sprostowania danych osobowych go dotyczących. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO).

Zadośćuczynienie temu prawu będzie możliwe jedynie w zakresie w jakim sprostowanie lub uzupełnienie nie narusza autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny oraz zasad prowadzenia dokumentacji medycznej.

3)       Prawo do usunięcia danych –„prawo do bycia zapomnianym”  - podmiot danych może żądać usunięcia jego danych osobowych, przy czym jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody (art. 17 RODO).

Prawo do bycia zapomnianym nie znajduje jednak zastosowania, gdy przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. H), w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej.

4)       Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania danych                                         w przypadkach podanych w art. 18 RODO.

5)       Prawo do przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, może przenieść swoje dane osobowe tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, lub zażądać przesłania tych danych innemu administratorowi, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą  (art. 20 RODO).

6)       Prawo do wniesienia skargi – przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Zgoda na przetwarzanie danych.

W przypadku przetwarzania dokonanego na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jednakże cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgoda może być każdorazowo cofnięta w taki sam sposób w jaki została wyrażona, w szczególności poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia .

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji (tj. bez udziału człowieka), w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

           Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

22.05.2018

 ZASADY KORZYSTANIA Z NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane w SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do godziny 8 dnia następnego.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie nocnej opieki.

Świadczenia zdrowotne realizowane są w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i nie są związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad: 

w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie,

 W dni ustawowo wolne od pracy całodobowo  pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia.

Każdy ubezpieczony, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam gdzie ma najbliżej.

W razie potrzeby lekarz dyżurny może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia.

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy: 

zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z Pogotowiem Ratunkowym – 112 lub 999

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: 

zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością) infekcja układu oddechowego bóle brzucha biegunka lub wymioty nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp. zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej - wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy Pogotowia ratunkowego – 112 lub 999.

 

PRZYPOMINAMY - PROGRAM PROFILAKTYCZNY - ZAPOBIEGAJ I DZIAŁAJ Z GŁOWĄ

13.04.2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 informuje, że jest partnerem

programu profilaktycznego Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi

Serdecznie zapraszamy na konsultacje pacjentów SP ZOZ w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat) z grupy podwyższonego ryzyka (wieloletni palacze, nadużywający alkoholu, mający podwyższone ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego),

u których przez ponad 3 tygodnie występuje jeden z 6 objawów nie związany z infekcją górnych dróg oddechowych takich jak: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie lub czerwone albo białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie połykania lub problemy z połykaniem.

Kwalifikacje do programu profilaktycznego przeprowadzają lekarze POZ.

NIE ZWLEKAJ I ZAPISZ SIĘ DO LEKARZA INTERNISTY.

 

OTWARCIE NOWEGO OŚRODKA ZDROWIA

07.03.2018 r.

Otwarcie nowego ośrodka zdrowia przy ul. Pabianickiej 48 w dniu 15.03.2018 r.

Do chwili otwarcia świadczenia zdrowotne dla pacjentów z filii ul. Dmowskiego 1 realizowane są w przychodni SPZOZ przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 1 natomiast dla pacjentów filii Rąbień AB 59 realizowane są w filii przy ul. Piotrkowskiej 4/6.

UWAGA BRAK PRĄDU W BEŁDOWIE

27.03.2018

W związku z brakiem prądu w Bełdowie

w dniu 27.03.2018 r.

przychodnia w Bełdowie będzie nieczynna.

Lekarz internista 

w w/w dniu będzie przyjmował pacjentów w SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 oraz w filii SP ZOZ ul. Pabianicka 48

Za utrudnienia przepraszamy.

Filia SP ZOZ ul. Pabianicka 48

01.03.2018 r.

Zakończono budowę Filii SP ZOZ przy ul. Pabianickiej 48 w ramach realizowanego projektu pn. "Budowa nowoczesnej przychodni SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim wraz z wyposażeniem" z RPO WŁ na lata 2014-2020.

 

 

NIECZYNNE FILIE SP ZOZ UL. DMOWSKIEGO 1 i RĄBIEŃ AB 59

19.02.2018

W dniach 28.02.2018 r. - 07.03.2018 r. Filie Poradni SP ZOZ przy ul. Dmowskiego 1 i Rąbień AB 59 będą nieczynne.

W celu zapewnienia ciągłości świadczonych usług, pacjentów zapraszamy do Poradni SP ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1.

Za utrudnienia przepraszamy

UWAGA -PRZERWY W DOSTĘPIE DO E-PACJENT-

29.01.2018 r.

Informujemy Państwa

że w związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 30.01.2018 r. w godzinach 10.00 - 14.00

mogą wystąpić problemy w dostępie do systemu e-pacjent.

Za utrudnienia przepraszamy

19 stycznia - Poradnia SP ZOZ na zasadzie dyżuru medycznego

15.01.2018 r.

 

W związku iż 06.01.2018 r. przypada w sobotę, wyznaczono 19.01.2018 r. dodatkowym dniem wolnym od pracy.

W celu  zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych dla pacjentów SP ZOZ w dniu 19.01.2018 r. poradnia  będzie czynna w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej  w godzinach 08:00 - 18:00  na  zasadzie dyżuru medycznego .

Filia SP ZOZ przy ul. Dmowskiego 1 ; Filia w Bełdowie oraz Poradnia Rehabilitacji w dniu 19.01.2018 r. będą nieczynne.

OPIEKA MEDYCZNA W CZASIE ŚWIĄTECZNYM

19.12.2017

 Informujemy że od dnia 23.12.2017 r od godziny 08:00 do 27.12.2017 r. do godziny 08:00  będzie funkcjonowała

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

dla osób dorosłych

Świadczenia będą udzielane w lokalu SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 (wejście od strony poradni dla dzieci).

 

 

 

 

BUDOWA NOWEJ FILII SP ZOZ PRZY UL. PABIANICKIEJ

04.12.2017 r.

PRACE BUDOWLANE TRWAJĄ

 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

25.09.2017

 

Informujemy że do dnia 01.10.2017 r.

funkcjonuje

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

dla osób dorosłych 

 

Świadczenia będą udzielane w lokalu SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 (wejście od strony poradni dla dzieci)

w następujących dniach: soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy

 

* od godziny 08:00 w soboty do godziny 08:00 w poniedziałek (bez przerwy)


* od godziny 08:00 w dni ustawowo wolne od pracy do godziny 08:00 dnia następnego

telefon: 42 712 13 54 wew.99

Wizyty domowe lekarza lub pielęgniarki należy zgłaszać telefonicznie pod numerem 42-717-15-64 

ponadto informujemy, iż jednocześnie 

 

ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

dla osób dorosłych jak i dla dzieci

udzielane są przez

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej Curie, przy ul. Parzęczewskiej 35

*od poniedziałku do piątku w godzinach- 18.00 - 08.00

*w soboty, niedziele i święta - całodobowo

telefon: 42 717 15 64

 

 

Ponadto przedstawiamy poniżej link do strony gdzie udzielana jest Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w województwie łódzkim

http://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/nocna-pomoc-lekarska

 

BUDUJEMY NOWĄ FILIĘ SP ZOZ

28.09.2017

 

 

 

Informujemy Państwa że z dniem 07.07.2017 r.  została podpisana umowa o dofinansowanie projektu NR UDA-RPLD.07.02.00-10-0024/17-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie dotyczy projektu pn: " Budowa nowoczesnej przychodni SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim wraz z wyposażeniem wybranego do dofinansowania na podstawie Uchwały podjętej przez Instytucję Zarządzającą w dniu 21 czerwca 2017 r. nr 790/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020".

LEKARZ ENDOKRYNOLOG DLA DZIECI I DOROSŁYCH

31.05.2017

Informujemy Państwa że od dnia 28.06.2017 r. rozpoczyna przyjęcia 

dr n.med specjalista endokrynolog Paweł Nogal.

Lekarz przyjmuje zarówno dzieci jak i dorosłych.

Jednorazowy koszt wizyty wynosi 120 zł.

Zapisy telefonicznie lub osobiście w rejestracji przychodni. 

KARDIOLOG !!! DIABETOLOG!!!

17.05.2017 r.

Przypominamy Państwu, że już od 02.06.2015 r. ruszył Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia w Gminie Aleksandrów Łódzki.

Jest to program finansowany przez Gminę Aleksandrów Łódzki.

W ramach programu nieodpłatnie  udzielane są świadczenia przez lekarzy:

lek.med. Monikę Szewczyk specjalistę kardiologa.

lek.med. Małgorzatę Głowaty specjalistę kardiologa.

lek.med. Katarzynę Wodowiak-Okrojek specjalistę kardiologa.

Program adresowany jest do osób w wieku od 30 do 80 lat, mieszkających na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki, będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z właściwością terytorialną Urzędu Skarbowego w Zgierzu.

 

Przed wizytą u lekarza kardiologa należy zgłosić się do lekarza POZ, który zakwalifikuje do programu wystawiając skierowanie do poradni kardiologicznej oraz skierowanie na niezbędne badania laboratoryjne i skierowanie na badanie EKG. 

Na wyznaczoną wizytę do lekarza kardiologa należy zgłosić się z wykonanym kompletem badań (wcześniej zleconych przez lekarza POZ) oraz skierowaniem do poradni kardiologicznej.

W ramach Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia porad udziela również  lekarz: 

 lek. med. Piotr Blek specjalista diabetolog

Z wizyty u lekarza diabetologa mogą skorzystać  wyłącznie pacjenci skierowani przez lekarza kardiologa.

Zapisy w rejestracji osobiście lub telefonicznie: 42-712-77-09 (wew.:22;41) ;42-712-13-54 ; 42-712-12-82

WAŻNE - PRZERWA W UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

20.12.2016 r.

 Uwaga poniżej widnieje link do oficjalnej informacji wydanej przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi o przerwie w udzielaniu świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 Oficjalne pismo w tej sprawie.

ZMIANY DOTYCZĄCE PUNKTU POBRAŃ

28.11.2016 r.

Przypominamy o konieczności zapisywania się na badania laboratoryjne!!!

Od dnia 02.11.2016 r.  w SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, pobieramy materiał do badań na podstawie skierowania od lekarza przyjmującego w SP ZOZ  po uprzednim zarejestrowaniu się telefonicznie lub osobiście w rejestracji, na planową wizytę w punkcie pobrań.

Pacjenci skierowani na badanie krzywej cukrowej mają obowiązek zapisać się na badanie telefonicznie lub osobiście bezpośrednio w laboratorium.

Pacjenci bez skierowania od lekarza przyjmującego w SP ZOZ mogą wykonać u nas badania odpłatnie również po wcześniejszym zapisaniu się w rejestracji.

Zapisy w rejestracji nie obowiązują pacjentów skierowanych wyłącznie na badanie moczu i badanie kału, przyjmowani są na bieżąco poza kolejnością.

BEZPŁATNE KONSULTACJE REUMATOLOGICZNE

09.05.2016

Informujemy Państwa o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji reumatologicznych.

Dotyczy to Pacjentów chorych na: RZS, ŁZS, ZZSK, TOCZEŃ UKŁADOWY.

Na konsultacje zapraszamy we wszystkie wtorki (MAJ - CZERWIEC), po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie, do Centrum Medycznego "HEPAVITA" teren szpitala im. dr Wł. Biegańśkiego w Łodzi przy ul. Kniaziewicza 1/5.

telefon: 503-502-676 ; 42-251-61-71

 

 

 

ODWOŁAJ WIZYTĘ U LEKARZA SPECJALISTY

15.04.2016

Drogi Pacjencie jeśli nie możesz skorzystać z wizyty u lekarza specjalisty, odwołaj ją!

Zgodnie z komunikatem ŁOW NFZ zwracamy się z prośbą o odwoływanie wizyt u lekarzy specjalistów z których nie mogą Państwo skorzystać.

Więcej informacji uzyskają Państwo wchodząc na poniższy link.

https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/aktualnosci/7082-nie-zapomnij-odwolac-wizyty-z-ktorej-nie-skorzystasz

 

Światowy Dzień Zdrowia

06.04.2016

 Informujemy Państwa że  Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia 2016 roku, odbędzie się pod hasłem przewodnim " Pokonaj cukrzycę"

Materiały dotyczące kampanii znajdą Państwo w poniższych linkach.

Folder 1

Folder 2

DYŻUR MEDYCZNY 24.12.2015 r.

27.11.2015

UWAGA 

 

Dnia 24.12.2015 r. tj. czwartek

 

SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Marii Skłodowskie –Curie 1

 

czynny w godzinach8:00 – 18:00

 

 

 

na zasadzie dyżuru medycznego

 

 

 

Będzie przyjmował : lekarz internista, pediatra oraz będzie czynny gabinet zabiegowy.

 

Pozostałe placówki wchodzące w skład struktury organizacyjnej SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim

 

przy ul. Dmowskiego 1 i w Bełdowie 43A  

będą nieczynne.

BRAK PRĄDU W BEŁDOWIE

18.11.2015 r.

W związku z zawiadomieniem z PGE Dystrybucja S.A. informujemy o przerwie w dostawie energii elektrycznej w Bełdowie w dniu 23 listopada 2015 r.

Poradnia w Bełdowie w tym dniu będzie zamknięta. 

Jednocześnie informujemy, że lek.med. T. Budźko w dniu 23.11.2015 r. będzie przyjmował w siedzibie SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1. 

BEZPŁATNE BADANIA CYTOLOGICZNE

07.10.2015 r.

 

W związku z ogólnopolską akcją „Białej Soboty”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim

 przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1

zaprasza kobiety w wieku od 25 do 59 lat na bezpłatne badanie cytologiczne                 

w dniach:

19.10.2015r. poniedziałek         08:00 – 14:00

21.10.2015r. środa                   08:00 – 14:00

22.10.2015r. czwartek              12:30 – 14:30

23.10.2015r. piątek                 12:30 – 14:30

24.10.2015r. sobota                   09:00 – 12:00

 

Pacjentkami kwalifikującymi się na w/w badanie są kobiety, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego przesiewowego badania cytologicznego.

 

Na badanie prosimy umawiać się indywidualnie w poradni ginekologicznej lub pod numerem telefonu (42) 712 – 77 – 09 wew.34

 

Zapraszamy

INFORMACJA DLA PACJENTÓW ZAPISUJĄCYCH SIE DO LEKARZA SPECJALISTY

29.06.2015

Informujemy Państwa o obowiązku dostarczania skierowania do lekarza specjalisty w odpowiednim terminie.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku pacjenta jakim jest odwołanie wizyty w przypadku rezygnacji.

Szczegółowe informacje w zakładce PORADNIE SPECJALISTYCZNE

ENDOKRYNOLOG !!!

02.06.2015

Informujemy Państwa o możliwości skorzystania z porady u lekarza endokrynologa.

Lekarz przyjmujący: lek. med. specjalista endokrynologii Zdzisława Ścibór 

Dni i godziny przyjęć do uzgodnienia telefonicznie lub osobiście w rejestracji

pod nr telefonu: 

 -(42) 712 77 09 wew. 22, 41
 -(42) 712 13 54
 -(42) 712 12 82

Jednocześnie informujemy Państwa, że w związku z brakiem kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie endokrynologii,          

 wizyta u lekarza endokrynologa jest odpłatna.

Życzenia Zdrowych, Spokojnych i Pełnych Rodzinnego Ciepła Świąt Wielkanocnych

INFORMACJA

27.05.2015

W związku z konserwacją centrali telefonicznej informujemy, że dnia  

29.05.2015 r. tj. piątek

w godzinach 11:00 - 13:00

nie będą działały telefony.

za utrudnienia przepraszamy.

KONKURS - z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

18-11-2014

Do pobrania:

Ogłoszenie

SWK

Załącznik nr.1

Wzór umowy - załącznik nr.2

Pytania i odpowiedzi.

Ogłoszenie o wyniku konkursu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów

04.11.2014

Do pobrania:

Ogłoszenie

Regulamin organizowania konkursu ofert

SIWZ

Formularz ofertowy

Umowa

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

DYŻUR MEDYCZNY 10 LISTOPADA

08.10.2014 r.

 

 

UWAGA 

 

Dnia 10.11.2014 r. poniedziałek 

 

SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Marii Skłodowskie –Curie 1

 

czynny w godzinach8:00 – 18:00

 

 

 

na zasadzie dyżuru medycznego

 

 

 

Będzie przyjmował : lekarz internista, pediatra oraz będzie czynny gabinet zabiegowy.

 

Pozostałe placówki wchodzące w skład struktury organizacyjnej SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim

 

przy ul. Dmowskiego 1 i w Bełdowie 43A  

będą nieczynne.

 

 

 

ZMIANY PRZY ZAPISIE DO LEKARZA SPECJALISTY - OD 1 STYCZNIA 2015 r.

07.10.2014

 

UWAGA !!!

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 1 STYCZNIA 2015 R.,WYNIKAJĄCE ZE ZMIAN W USTAWIE Z DNIA 27 SIERPNIA 2004 ROKU O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH:

 

PACJENT ZAPISUJĄCY SIĘ PO RAZ PIERWSZY DO LEKARZA SPECJALISTY (OKULISTA, DERMATOLOG, UROLOG, LARYNGOLOG, CHIRURG, ORTOPEDA, PULMUNOLOG, PORADNIA REHABILITACYJNA) ZOBOWIĄZANY JEST DO OKAZANIA ORYGINAŁU SKIEROWANIA OD LEKARZA POZ.

PO UZGODNIENIU TERMINU WIZYTY U SPECJALISTY, ORYGINAŁ WW. SKIEROWANIA POZOSTAJE U ŚWIADCZENIODAWCY.

JEŻELI PACJENT DOKONAŁ ZAPISU NA WIZYTĘ U SPECJALISTY TELEFONICZNIE, ELEKTRONICZNIE LUB JEŻELI W DNIU ZAPISU, KTÓREGO DOKONAŁ OSOBIŚCIE NIE POSIADAŁ SKIEROWANIA, ZOBOWIAZANY JEST DOSTARCZYĆ TAKIE SKIEROWANIE W CIĄGU 2 TYGODNI OD DNIA ZAPISU U ŚWIADCZENIODAWCY.

W PRZYPADKU NIE DOSTARCZENIA SKIEROWANIA W WW. TERMINIE, PACJENT ZOSTAJE SKREŚLONY Z LISTY OCZEKUJĄCYCH.

 

e-pacjent

30.09.2014 r

UWAGA!!!

W związku z pracami wdrożeniowymi nowej wersji systemu e-pacjent informujemy, że obecnie nie ma możliwości skorzystania z zapisu do lekarzy przez internet. Przewidywany  termin uruchomienia nowej wersji serwisu e-pacjent to 03.10.2014 r.

Za utrudnienia przepraszamy. 

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE !!!

22.09.2014

 

16 PAŻDZIERNIKA NA TERENIE SP ZOZ  - WYKONAJ BADANIE PROFILAKTYCZNE :

 

MAMMOGRAFII bezpłatnej dla kobiet w wieku 50-69 lat (podstawą do zakwalifikowania się na badanie jest rok urodzenia między 1964 a 1945 oraz data poprzedniego badania która to nie może być krótsza niż 2 lata)

 

MAMMOGRAFII komercyjnej dla kobiet nie kwalifikujących się do refundacji.

 

ZAPISY w rejestracji SP ZOZ pod nrumerami telefonów: 42-712-12-82; 42-712-13-54; 42-712-77-09 wew. 54, 22, 41

AUTOMAT ZE SZCZOTECZKAMI DO ZĘBÓW W SP ZOZ

20.05.2014

Drodzy Pacjenci,

po każdym posiłku, powinniśmy dokładnie umyć zęby.przypominamy, że przed wizytą w Poradni Stomatologicznej, a także profilaktycznie 

Zdarza się, że zapomnimy zabrać z domu szczoteczki i pasty, dlatego też od kilku tygodni w toalecie

na I piętrze SP ZOZ do Państwa dyspozycji znajduje się automat z poręcznymi, kolorowymi

zestawami do mycia zębów (koszt: 2 zł).                                                            

Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, dodatkowo umilające najmłodszym pacjentom wizytę u ortodonty  :)

24 grudnia - na zasadzie dyżuru !!!

22.11.2018

 

  Dzień 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim - za dzień 12 listopada 2018r.

 

W celu zapewnienia ciągłości świadczeń medycznych dla pacjentów SP ZOZ w dniu 24  grudnia 2018r. Przychodnia SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 czynna będzie w godz. 8:00-18:00 na zasadzie dyżuru medycznego.

Pozostałe placówki wchodzące w skład struktury organizacyjnej SP ZOZ w tym dniu będą zamknięte.

# # # # # # # # # # # # #