Praca

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim zatrudni:

- LEKARZA PEDIATRĘ 

- PIELĘGNIARKĘ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 

- psychiatrę dla osób dorosłych lub lekarza w trakcie specjalizacji po I- wszym roku rezydentury do Poradni zdrowia Psychicznego w Aleksandrowie Łódzkim 

- LEKARZA SPECJALISTĘ PULMONOLOGII,

LEKARZA SPECJALISTĘ GINEKOLOGII.

 

Osoby zainteresowane prosimy

o przesyłanie  wypełnionego kwestionariusza  na adres e-mail : monika.ratko@spzoz.aleksandrow-lodzki.pl   lub  dyrektor@spzoz.aleksandrow-lodzki.pl ; wraz z Informacją dla kandydatów do pracy o przetwarzaniu danych osobowych oraz Zgodą na przetwarzanie danych osobowych dostępnych do pobrania poniżej. 

 telefon kontaktowy do działu Kadr : 570-667-001 (godz. 08.00-15.00)

Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza wraz z załącznikami

Aplikacje bez wypełnionych załączników nie będą rozpatrywane. 

Dokumenty RODO

Wniosek o sprostowanie danych

Procedura sprostowania danych osobowych

# # # # # # # # # # # # #