Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1

95-070 Aleksandrów Łódzki

NIP: 732-18-60-164

 

telefony:

  • sekretariat: 42-712-00-26 ; Fax: 42-712-77-11

 

  • rejestracja ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1:  42-712-77-09 wew. 54,22,41;  42-712-12-82;  42-712-13-54

 

  • Aleksandrów Łódzki, ul. Pabianicka 48:  42-276-19-70

  • Aleksandrów Łódzki, ul. Pabianicka 48; REHABILITACJA:  42-276-19-71
  • rejestracja Bełdów 43 A: 42-712-14-10; 42-616-60-80

 

  • rejestracja rehabilitacji ul. Piotrkowska 4/6: 42-712-11-10 

 

e-mail: dyrektor@spzoz.aleksandrow-lodzki.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Sylwia Chrzanowska;  e-mail: iodo@spzoz.aleksandrow-lodzki.pl

# # # # # # # # # # # # #