Ankieta

Dotyczy: BADANIA OPINII PACJENTÓW PRZYCHODNI
Ankieta badania satysfakcji pacjenta
 
 • Proszę zaznaczyć, z której Poradni Państwo korzystali:
 • Ocena pracy rejestracji
 • Sprawność obsługi oceniam dobrze: Tak Nie
 • Udzielane informacje są wystarczające: Tak Nie
 • Uprzejmość i kulturę oceniam dobrze: Tak Nie
 • Ocena pracy lekarzy
 • Uważam, iż punktualnośc lekarzy jest dobra: Tak Nie
 • Podczas wizyty lekarskiej byłem badany/a: Tak Nie
 • W trakcie konsultacji lekarskiej przyczyny dolegliwości zostały wyjaśnione: Tak Nie
 • Lekarz zapoznał mnie z planowanym leczeniem: Tak Nie
 • Podczas wizyty lekarz miał do mnie serdeczny stosunek: Tak Nie
 • Ocena pracy pielęgniarek
 • Pracę pielęgniarek oceniam jako dobrą: Tak Nie
 • Pielęgniarki zawsze udzielają mi wyczerpującej informacji: Tak Nie
 • Podczas pobytu w gabinecie zabiegowym byłem/am potraktowany/a w sposób serdeczny: Tak Nie
 • Czy znana jest Państwu Karta Praw Pacjenta?
 • Tak Nie
 • Czy uważają Państwo, że Prawa Pacjenta w przychodni są przestrzegane?
 • Tak Nie
 • Ogólna ocena
 • Ogólnie Przychodnię oceniam: Dobrze Źle
 • W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy uzasadnić:
 • Czy leczenie w naszej przychodni jest skuteczne: Tak Nie
 • Czy personel w naszej przychodni jest uprzejmy: Tak Nie
 • Czy w naszej przychodni są dobre warunki sanitarne: Tak Nie
 • Czy nasza przychodnia jest utrzymana w czystości: Tak Nie
 • Co najbardziej podoba Ci się w naszej przychodni?
 • Ewentualne Twoje uwagi, komentarze:
 • Metryczka
 • Płeć: Kobieta Mężczyzna
 • Wiek: Poniżej 25 lat Między 25-45 Między 46-60 Powyżej 60 lat
 • Wykształcenie: Podstawowe Zawodowe Średnie Licencjackie Wyższe
 
# # # # # # # # # # # # #