Poradnia Zdrowia psychicznego dla dzieci

Poradnia Zdrowia psychicznego dla dzieci              

tel: +48 42-276-19-70    

Psychiatra -  udziela porad bez skierowania

Psycholog i Psychoterapeuta  - wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz specjalista)

W poradni przyjmujemy pacjentów do ukończenia 18 roku życia z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi (lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami po urazach psychicznych), dzieci i młodzież z problemami z zachowaniem, jedzeniem, z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi. 

W placówce pracuje wykwalifikowany personel -  psychiatrzy, psycholodzy oraz pielęgniarka psychiatryczna. Pacjent ma zapewnione niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, terapeutyczne oraz działania edukacyjno – konsultacyjne dla rodzin. 

Diagnoza obejmuje cykl konsultacji u psychologa i psychiatry znających problemy psychologiczne i zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego. Psychiatra i psycholog udzielą Państwu informacji o zalecanych formach postępowania i terapii, w tym psychoterapii oraz farmakoterapii. 

Skuteczna terapia wielu zaburzeń psychicznych jest możliwa o ile pacjent i jego opiekunowie zaangażują się we współpracę ze specjalistami i będą uczestniczyć w cyklu regularnych wizyt. 

Pierwsza wizyta u psychologa polega na zebraniu wywiadu rodzinnego i informacji od rodzica lub prawnego opiekuna pacjenta na temat problemów dziecka, jego rozwoju i aktualnego funkcjonowania. 

Pierwsza porada psychiatryczna obejmuje zazwyczaj analizę danych z wywiadu psychologicznego, uzupełnienie go przez lekarza psychiatrę. W trakcie konsultacji w naszej poradni postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania i wyjaśnić wątpliwości. 

Prosimy o zabranie ze sobą na pierwszą wizytę diagnostyczną u psychologa/psychiatry, dokumentów dotyczących zdrowia dziecka (kart informacyjnych z hospitalizacji – jeśli takie miały miejsce, wyników badań laboratoryjnych, obrazowych, zaświadczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznych). Możliwość wglądu specjalistów w zebraną dokumentację znacznie usprawni proces diagnostyczny.

 

Psychiatrzy: 

lek. psychiatrii dziecięcej Siemiątkowski Jakub

lek. psychiatrii dziecięcej Kowalska Adrianna

Psycholodzy Kliniczni:

mgr Anna Wróblewska
mgr Izabela Wieloch-Pikor

mgr Agnieszka Michalak

 

Certyfikowany Psychoterapeuta: 

psychoterapia indywidualna i rodzinna
mgr Izabela Wieloch – Pikor

Psycholog :

Psychoterapeuta w trakcie przygotowania do certyfikatu mgr Monika Bujnicka

Pielęgniarka :

Elżbieta Rogozińska

# # # # # # # # # # # # #