BIP

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Aleksandrów Łódzki
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
tel do rejestracji: (042) 712 13 54; (042) 712 12 82
NIP: 732-18-60-164, REGON: 472315086, KRS: 0000016940
www.spzoz.aleksandrow-lodzki.pl

reprezentowany przez :

Dyrektor  Małgorzatę Wieczorek


Filie SP ZOZ

Aleksandrów Łódzki, ul. Pabianicka 48
tel do rejestracji: (042) 276 19 70,
 

Bełdów 43 A
tel. do rejestracji: (42) 712 14 10,  (42) 616 60 80
 

ul. Pabianicka 48
tel. do rejestracji: (42) 276 19 71


SP ZOZ działa na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011, Nr 112, poz. 654), Statutu SP ZOZ oraz innych przepisów dotyczących służby zdrowia.

SP ZOZ uzyskał osobowość prawną 1 kwietnia 2000r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Od dnia 5 maja 2001r. Zakład jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

# # # # # # # # # # # # #