Karta Praw Pacjenta

nr 52 poz. 417 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

obwiązuje od:  

 11.05.2017r.  

21.05.2009r.

 

linki do ustaw:

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20170000836&type=2

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServletid=WDU20090520417

 

PACJENT MA PRAWO DO :

 

 1. ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ODPOWIADAJĄCYCH WYMAGANIOM  AKTUALNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ
 2. INFORMACJA O SWOIM STANIE ZDROWIA
 3. ZACHOWANIA W TAJEMNICY, PRZEZ OSOBY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH,INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PACJENTEM, W SZCZEGÓLNOŚCI Z JEGO STANEM ZDROWIA
 4. WYRAŻENIA ZGODY ALBO ODMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 5. ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW  LECZNICZYCH
 6. POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI W SZCZEGÓLNOŚCI W CZASIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 7. DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU ZDROWIA ORAZ UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 8. ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA
 9. POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO
 10. OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ
 11. PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Praw Pacjenta:

ul. Młynarska 46; 01-171 Warszawa, www.rpp.gov.pl

e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

 

 

bezpłatna infolinia: 800-190-590 czynna w godzinach 08:00 - 20:00

# # # # # # # # # # # # #