Struktura

W ramach SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim do państwa dyspozycji pozostają następujące jednostki:

 • Poradnia lekarza POZ
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia dermartologiczna
 • Poradnia neurologiczna, w tym poradnia leczenia bólu
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia ortodontyczna
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Poradnia rehabilitacji
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia kinezyterapii
 • Pracownia hydroterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Ośrodek rehabilitacji dziennej
 • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
 • Pracownia USG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe (EKG)
 • Laboratorium analityczne

 


# # # # # # # # # # # # #