Zabiegi

Do poradni rehabilitacyjnej wymagane jest skierowanie.

Jest ono ważne 12 miesięcy od daty wystawienia,

jednak musi zostać zarejestrowane w poradni w terminie 30 dni od daty wystawienia. 

Dni i godziny przyjęć pacjentów do uzgodnienia w Poradni Rehabilitacyjnej, zgodnie z kolejką osób oczekujących.

Usługi realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wszystkie zabiegi prowadzone są pod nadzorem wykwalifikowanego personelu.

 

Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6
tel.: (42) 712 11 10

 MASAŻE LECZNICZE

 KINEZYTERAPIA:

 • ćwiczenia bierne, czynne, czynno-bierne
 • ćwiczenia w odciążeniu, w odciążeniu z oporem
 • ćwiczenia samowspomagane
 • ćwiczenia indywidualne, ogólnousprawniające
 • ćwiczenia proprioreceptywne

FIZYKOTERAPIA:

 • Sollux
 • lampy IR/UV
 • prądy diadynamiczne,
 • galwanizacja,
 • jonoforeza,
 • elektrostymulacja,
 • prądy TENS, prądy KOTZA, prądy interferencyjne
 • ultradźwięki terapuls
 • laseroterapia
 • pole magnetyczne
 • krioterapia miejscowa
 • drenaż limfatyczny

HYDROTERAPIA

 

Aleksandrów Łódzki, ul. Pabianicka 48
tel.: (42) 276-19-71

MASAŻE LECZNICZE

KINEZYTERAPIA:

 • ćwiczenia czynne, bierne, czynno-bierne
 • ćwiczenia w odciążeniu, w odciążeniu z oporem
 • ćwiczenia samowspomagane
 • ćwiczenia indywidualne, ogólnousprawniające
 • ćwiczenia proprioreceptywne

FIZYKOTERAPIA:

 • Sollux
 • prądy diadynamiczne,
 • galwanizacja,
 • jonofereza,
 • elektrostymulacja,
 • prądy TENS,
 • prądy KOTZA,
 • prądy interferencyjne
 • ultradźwięki
 • terapuls
 • laseroterapia
 • pole magnetyczne

HYDROTERAPIA

# # # # # # # # # # # # #