Położne środowiskowe

Narodziny noworodka możecie Państwo zgłosić osobiście w poradni położniczo-ginekologicznej w godzinach przyjęć lekarzy lub telefonicznie dzwoniąc do poradni położniczo-ginekologicznej lub do rejestracji przychodni, pod niżej podanymi numerami telefonów.

Poradnia położniczo-ginekologiczna

- tel.: (42) 712 77 09 wew. 34

Rejestracja SP ZOZ :

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1

- tel.: (42) 712-12-82

         (42) 712-13-54

         (42) 717-77-09 wew.:22,41,54

Bełdów

- tel.: (42) 712-14-10

          (42) 616-60-80

ul. Pabianicka 48

- tel.: (42) 276-19-10

 

Położne środowiskowo – rodzinne:

Położna środowiskowo – rodzinna współdziała w postępowaniu edukacyjnym, profilaktycznym, pielęgnacyjno – opiekuńczym, leczniczym, rehabilitacyjnym  i diagnostycznym w stosunku do pacjentek i noworodków objętych opieką w środowisku domowym.

 1. Świadczenia położnej środowiskowo – rodzinnej obejmują:  
 • wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych,
 • wizytę realizowaną w domu pacjenta, w przypadkach uzasadnionych medycznie,
 • wizytę patronażową, podczas której położna obejmuje opieką noworodka do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobietę w okresie połogu - realizując tę opiekę położna poz zobowiązana jest do wykonania w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych od 4 do 6 wizyt patronażowych,
 • wizytę profilaktyczną.

      2. Do zadań położnej środowiskowo – rodzinnej należy:

 •  sprawowanie systematycznej opieki patronażowej nad położnicą i noworodkiem w środowisku domowym po otrzymaniu informacji o wypisie ze szpitala,
 •  sprawowanie systematycznej opieki nad kobietą ciężarną, ze szczególnym uwzględnieniem warunków zdrowotno – socjalnych,
 • sprawowanie całościowej opieki nad kobietami w schorzeniach ginekologicznych w każdym okresie życia,
 • wykonywanie czynności wynikających z procesu pielęgnowania,
 • wykonywanie zabiegów leczniczych zleconych przez lekarza,
 • udzielanie pomocy w stanach zagrożenia życia i nagłych przypadkach położniczych zgodnie z uprawnieniami,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu promocji zdrowia  wobec kobiet i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki chorób nowotworowych i planowania rodziny,

 

# # # # # # # # # # # # #